Dania

Mandaty według grup politycznych: 1994–1999 Dania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 4
ELDR 5
PPE 3
I-EDN 4

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • UPE - Grupa Unia dla Europy
  • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
  • ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego
  • I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1994–1999 Dania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
V Venstre 4
B Det Radikale Venstre 1
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
A Socialdemokraterna 4
I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
J Junibevægelsen 2
N Folkebevægelsen mod EU 2
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
C Kristelig Folkeparti 3

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.