Polska

Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Polska - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
PO - Platforma Obywatelska 44,43%
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 27,40%
SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 12,34%
PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe 7,01%
Inne partie - Inne partie 8,82%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Polska - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 7
EPL 28
EKR 15

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Polska - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 28
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PO Platforma Obywatelska 25
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 3
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PiS Prawo i Sprawiedliwość 15
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SLD-UP Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 7

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Polska - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Polska Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
2019.05.27 - 15:05
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Polska - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Polska Unia Europejska
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%