Polska

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Polska - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 7
EPL 28
EKR 12
EFD 4

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Polska - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 28
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PO Platforma Obywatelska 24
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind. Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
PRJG Polska Razem Jarosława Gowina 4
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 5
UP Unia Pracy 1
Ind. Independent 1
EFD - Europa Wolności i Demokracji 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SP Solidarna Polska 4

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.