Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1979-1984 Ustępujący parlament

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
BE
7
10
0
0
4
0
2
1
24
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
3
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7
3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
1
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
35
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 42
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
34
8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK
4
1
2
1
3
1
4
0
16
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
1
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Demokracji Europejskiej 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Grupa Komunistów i Sojuszników 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Liberalna i Demokratyczna 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
EL
10
8
0
4
0
0
0
2
24
Podział partii krajowych Grecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
1
FR
23
9
0
19
15
15
0
0
81
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
21
1
1
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
19
Grupa Liberalna i Demokratyczna 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
15
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IT
14
30
0
24
5
0
4
4
81
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 14
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
4
1
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 30
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
29
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 24
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
19
5
Grupa Liberalna i Demokratyczna 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
1
1
Niezrzeszeni 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
UK
17
0
61
0
0
1
1
1
81
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
16
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Demokracji Europejskiej 61
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
60
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres