Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1984-1989 Ustępujący parlament

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
BE
8
6
0
0
5
0
4
0
1
24
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5
3
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
1
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
DE
33
41
0
0
0
0
7
0
0
81
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 33
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
33
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 41
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
34
7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK
3
1
4
2
2
0
4
0
0
16
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Demokracji Europejskiej 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Grupa Komunistów i Sojuszników 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Grupa Liberalna i Demokratyczna 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
EL
10
8
0
4
0
1
0
1
0
24
Podział partii krajowych Grecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Prawicy Europejskiej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ES
29
1
17
3
2
0
1
0
7
60
Podział partii krajowych Hiszpania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 29
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
29
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Demokracji Europejskiej 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
17
Grupa Komunistów i Sojuszników 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Grupa Liberalna i Demokratyczna 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
6
1
FR
20
8
0
10
13
20
0
9
1
81
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
20
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
1
Grupa Liberalna i Demokratyczna 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7
3
1
1
1
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
16
2
1
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Prawicy Europejskiej 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
IE
0
6
0
0
1
8
0
0
0
15
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IT
12
27
0
26
6
0
2
5
3
81
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
3
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 27
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
26
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
25
1
Grupa Liberalna i Demokratyczna 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
1
Grupa Prawicy Europejskiej 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5
Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
LU
2
3
0
0
1
0
0
0
0
6
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
9
8
0
0
5
0
2
0
1
25
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
PT
7
4
0
3
10
0
0
0
0
24
Podział partii krajowych Portugalia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
6
1
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Grupa Liberalna i Demokratyczna 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UK
33
0
45
0
0
1
0
1
1
81
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 33
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
32
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Demokracji Europejskiej 45
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
45
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Prawicy Europejskiej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres