Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1994-1999 Posiedzenie inauguracyjne

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
BE
1,06%
1,23%
1,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,18%
0,00%
0,53%
4,41%
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 1,06%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
0,53
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,71
0,35
0,18
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1,06%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
0,35
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
0,18
Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,53%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
0,18
DE
7,05%
8,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,12%
0,00%
0,00%
0,00%
17,46%
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 7,05%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7,05
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 8,29%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
6,88
1,41
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 2,12%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK
0,53%
0,53%
0,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,71%
0,00%
2,82%
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 0,53%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,53%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 0,88%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,71
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europa Narodów (Grupa Koordynacyjna) 0,71%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
EL
1,76%
1,59%
0,00%
0,71%
0,00%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,41%
Podział partii krajowych Grecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 1,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,76
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,59%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,59
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacja Zjednoczonej Lewicy Europejskiej 0,71%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ES
3,88%
5,29%
0,35%
1,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
11,29%
Podział partii krajowych Hiszpania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 3,88%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,88
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 5,29%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4,94
0,18
0,18
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Konfederacja Zjednoczonej Lewicy Europejskiej 1,59%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,88
0,71
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FR
2,65%
2,29%
0,18%
1,23%
0,00%
2,47%
0,00%
2,29%
2,29%
1,94%
15,34%
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 2,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,47
0,18
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 2,29%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,71
0,71
0,35
0,18
0,18
0,18
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Konfederacja Zjednoczonej Lewicy Europejskiej 1,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 2,47%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,47
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 2,29%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,23
1,06
Grupa Europa Narodów (Grupa Koordynacyjna) 2,29%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,94
0,18
0,18
Niezrzeszeni 1,94%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,94
IE
0,18%
0,71%
0,18%
0,00%
0,00%
1,23%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
2,65%
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,71%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,71
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 1,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,23
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IT
3,17%
2,12%
1,23%
0,88%
4,76%
0,00%
0,71%
0,35%
0,00%
2,12%
15,34%
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 3,17%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,65
0,35
0,18
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 2,12%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,41
0,53
0,18
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,06
0,18
Konfederacja Zjednoczonej Lewicy Europejskiej 0,88%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,88
Grupa Forza Europa 4,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4,41
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,71%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
0,18
Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 2,12%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,76
0,18
0,18
LU
0,35%
0,35%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
1,06%
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
1,41%
1,76%
1,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,35%
0,00%
5,47%
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 1,41%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,41
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,76
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,06
0,71
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europa Narodów (Grupa Koordynacyjna) 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PT
1,76%
0,00%
1,59%
0,53%
0,00%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,41%
Podział partii krajowych Portugalia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 1,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,76
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1,59%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,59
Konfederacja Zjednoczonej Lewicy Europejskiej 0,53%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 0,53%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,53
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UK
11,11%
3,35%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,00%
0,18%
15,34%
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 11,11%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10,93
0,18
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 3,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,17
0,18
Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 0,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,18
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres