Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Austria - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 7
Verts/ALE 2
PPE-DE 7
NI 5

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Austria - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Niezrzeszeni 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 5

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Austria - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Austria Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
2019.05.28 - 14:38
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Austria - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Austria Unia Europejska
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres