Mandaty według grup politycznych: 1989–1994 Belgia - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S 8
V 3
ARC 1
LDR 4
PPE 7
DR 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • LDR - Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska
  • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
  • RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego
  • ARC - Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim
  • CG - Unia Lewicowa
  • DR - Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1989–1994 Belgia - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S - Grupa Socjalistów 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PRL Parti Réformateur Libéral 2
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VU Volksunie 1
DR - Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VI. Blok Vlaams Blok 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres