Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Belgia - Francuskojęzyczne kolegium wyborcze - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
PS - Parti Socialiste 29,10%
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 26,05%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 22,88%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 13,34%
Inne partie W. - Inne partie z francuskojęzycznego kolegium wyborczego 8,63%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Francuskojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 3
Verts/ALE 2
ALDE 2
EPL 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Francuskojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 3
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
cdH Centre Démocrate Humaniste 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres