Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Czechy - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
ODS - Občanská Demokratická Strana 31,45%
CSSD - Ceská str.sociálne demokrat. 22,38%
KSCM - Komunistická str.Cech a Moravy 14,18%
KDU-CSL - Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 7,64%
Inne partie - Inne partie 24,35%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Czechy - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 4
S&D 7
EPL 2
EKR 9

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Czechy - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
KSCM Komunistická str.Cech a Moravy 4
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
KDU-CSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Czechy - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Czechy Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
2019.05.27 - 01:28
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Czechy - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Czechy Unia Europejska
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres