Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Francja - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
PPE-DE 21
EDD 9
UEN 4
NI 10

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Francja - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 21
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PR Parti Radical 1
NI - Niezrzeszeni 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres