Mandaty według grup politycznych: 1984–1989 Holandia - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S 9
ARC 2
L 5
PPE 8
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ED - Grupa Demokracji Europejskiej
  • COM - Grupa Komunistów i Sojuszników
  • L - Grupa Liberalna i Demokratyczna
  • RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego
  • ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej
  • DR - Grupa Prawicy Europejskiej
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1984–1989 Holandia - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S - Grupa Socjalistów 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 9
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 8
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CPN Communistische Partij van Nederland 1
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres