Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Polska - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 27
PPE-DE 13
UEN 4
NI 10

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Polska - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 27
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 22
UP Unia Pracy 2
SDPL Socjaldemokracja Polska 3
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PO Platforma Obywatelska 5
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Blok Senat Blok Senat 1
SKL Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 1
RS AWS Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność 1
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PiS Prawo i Sprawiedliwość 4
NI - Niezrzeszeni 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SO Samoobrona 4
LPR Liga Polskich Rodzin 3
PLD Partia Ludowo-Demokratyczna 1
PBL Polski Blok Ludowy 1
RKN Ruch Katolicko-Narodowy 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres