Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Rumunia - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC 31,07%
PD-L - Partidul Democrat Liberal 29,71%
PNL - Partidul Național Liberal 14,52%
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 8,92%
PRM - Partidul România Mare 8,65%
Băsescu E. - Băsescu Elena 4,22%
Inne partie - Inne partie 7,13%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Rumunia - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 11
ALDE 5
EPL 14
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Rumunia - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 14
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PD-L Partidul Democrat Liberal 10
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 3
Băsescu E. Băsescu Elena 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PSD-PC Alianţa Electorală PSD+PC 11
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PNL Partidul Național Liberal 5
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PRM Partidul România Mare 3

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Rumunia - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Rumunia Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2004 29% 71% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 22% 78% 41% 59%
2019.09.25 - 18:12
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Rumunia - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Rumunia Unia Europejska
2007 29,47%
2009 27,67% 42,97%
2014 32,44% 42,61%
2019 51,20% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres