Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Słowacja - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 5
ALDE 1
EPL 6
EFD 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Słowacja - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
KDH Krestanskodemokratické hnutie 2
SDKÙ-DS Slovenská demokratická a krest(anská únia - Demokratická strana 2
SMK-MPK Magyar Koalíció Pártja/Strana mad(arskej koalície 2
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SMER-SD SMER - Sociálna Demokracia 5
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SDS SDS 1
EFD - Europa Wolności i Demokracji 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNS Slovenská národná strana 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres