Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Słowenia - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
SDS - Slovenska Demokratska Stranka 26,92%
SD - Socialni Demokrati 18,45%
N.Si - Nova Slovenija - Kršcanska Ljudska Stranka 16,33%
LDS - Liberalna Demokracija Slovenije 11,52%
zares - ZARES 9,82%
Inne partie - Inne partie 16,96%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Słowenia - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 2
ALDE 2
EPL 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Słowenia - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SDS Slovenska Demokratska Stranka 2
N.Si Nova Slovenija - Kršcanska Ljudska Stranka 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SD Socialni Demokrati 2
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LDS Liberalna Demokracija Slovenije 1
zares ZARES 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Słowenia - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Słowenia Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2004 43% 57% 31% 69%
2009 29% 71% 35% 65%
2014 37% 63% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
2019.06.04 - 15:48
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Słowenia - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Słowenia Unia Europejska
2004 28,35% 45,47%
2009 28,37% 42,97%
2014 24,55% 42,61%
2019 28,89% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres