Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Węgry - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 10
ELDR 2
PPE-DE 12

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Węgry - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Fidesz-MPSZ Magyar Polgári Szövetség 9
MDF Magyar Demokrata Fórum 3
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
MSZP Magyar Szocialista Párt 10
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres