Mandaty według grup politycznych: 2004–2009 Węgry - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 9
ALDE 2
EPL-ED 13

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2004–2009 Węgry - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Węgry - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Węgry Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2004 37% 63% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 19% 81% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
2019.06.17 - 16:13
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Węgry - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Węgry Unia Europejska
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres