Mandaty według grup politycznych: 2004–2009 Węgry - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 9
ALDE 2
EPL-ED 13

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2004–2009 Węgry - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 11
KDNP Kereszténydemokrata Néppárt 1
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres