Mandaty według grup politycznych: 1989–1994 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S 45
V 32
ARC 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • LDR - Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska
  • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
  • RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego
  • ARC - Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim
  • CG - Unia Lewicowa
  • DR - Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1989–1994 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S - Grupa Socjalistów 45
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 45
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 32
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  32
ARC - Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party  1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres