Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 29
Verts/ALE 6
EDD 3
ELDR 10
PPE-DE 36

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 36
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  36
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 29
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab Labour Party 29
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ldem. Liberal Democrats  10
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party  2
PCymru Plaid Cymru 2
GreenP Greens  2
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UK Ind UK Independence Party 3

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres