Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Inne partie WB - Inne partie – Wielka Brytania 8,94%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
EKR 24
EFD 13
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 24
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  24
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 13
EFD - Europa Wolności i Demokracji 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres