Parlament Europejski: 1979–1984 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
S - Grupa Socjalistów 112 27,32%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 108 26,34%
ED - Grupa Demokracji Europejskiej 63 15,37%
COM - Grupa Komunistów i Sojuszników 44 10,73%
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 40 9,76%
DEP - Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 22 5,37%
CDI - Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 11 2,68%
NI - Niezrzeszeni 10 2,44%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres