Parlament Europejski: 1979–1984 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
S - Grupa Socjalistów 124 28,57%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 117 26,96%
ED - Grupa Demokracji Europejskiej 63 14,52%
COM - Grupa Komunistów i Sojuszników 48 11,06%
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 38 8,76%
DEP - Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 22 5,07%
CDI - Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 12 2,76%
NI - Niezrzeszeni 10 2,30%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres