Parlament Europejski: 1984–1989 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
S - Grupa Socjalistów 130 29,95%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 110 25,35%
ED - Grupa Demokracji Europejskiej 50 11,52%
COM - Grupa Komunistów i Sojuszników 41 9,45%
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 31 7,14%
RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 29 6,68%
ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 20 4,61%
DR - Grupa Prawicy Europejskiej 16 3,69%
NI - Niezrzeszeni 7 1,61%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres