Parlament Europejski: 1984–1989 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
S - Grupa Socjalistów 166 32,05%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 113 21,81%
ED - Grupa Demokracji Europejskiej 66 12,74%
COM - Grupa Komunistów i Sojuszników 48 9,27%
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 45 8,69%
RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 30 5,79%
ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 20 3,86%
DR - Grupa Prawicy Europejskiej 16 3,09%
NI - Niezrzeszeni 14 2,70%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres