Parlament Europejski: 1989–1994 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
S - Grupa Socjalistów 198 38,22%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 162 31,27%
LDR - Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 45 8,69%
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 27 5,21%
RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 20 3,86%
ARC - Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 14 2,70%
CG - Unia Lewicowa 13 2,51%
DR - Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej 12 2,32%
NI - Niezrzeszeni 27 5,21%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres