Parlament Europejski: 2004–2009 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 268 36,61%
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 200 27,32%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 88 12,02%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 42 5,74%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 41 5,60%
IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja 37 5,05%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 27 3,69%
NI - Niezrzeszeni 29 3,96%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres