Parlament Europejski: 2009–2014 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 273 35,73%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 195 25,52%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 83 10,86%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 57 7,46%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 57 7,46%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 35 4,58%
EFD - Europa Wolności i Demokracji 31 4,06%
NI - Niezrzeszeni 33 4,32%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres