Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1979 – 1984 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 7 10 4 1 2 24
Dánsko 4 2 1 3 1 4 1 16
Francúzsko 21 9 19 17 15 81
Holandsko 9 10 4 2 25
Írsko 4 4 1 5 1 15
Luxembursko 1 3 2 6
Nemecko 35 42 4 81
Spojené kráľovstvo 18 61 1 1 81
Taliansko 13 30 24 5 5 4 81
Európska únia 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1979 – 1984 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel