Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1984 – 1989 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 7 6 5 4 2 24
Dánsko 4 1 4 1 2 4 16
Francúzsko 20 9 10 12 20 10 81
Grécko 10 9 4 1 24
Holandsko 9 8 5 2 1 25
Írsko 6 1 8 15
Luxembursko 2 3 1 6
Nemecko 33 41 7 81
Spojené kráľovstvo 33 46 1 1 81
Taliansko 12 27 26 5 3 5 3 81
Európska únia 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1984 – 1989 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel