Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1989 – 1994 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 8 7 4 3 1 1 24
Dánsko 3 4 2 1 4 2 16
Francúzsko 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grécko 9 10 1 3 1 24
Holandsko 8 10 4 2 1 25
Írsko 1 4 2 6 1 1 15
Luxembursko 2 3 1 6
Nemecko 31 32 5 6 1 2 4 81
Portugalsko 8 3 9 1 3 24
Spojené kráľovstvo 46 33 1 1 81
Španielsko 27 17 5 1 2 3 5 60
Taliansko 34 27 4 6 1 9 81
Európska únia 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1989 – 1994 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel