Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1999 – 2004 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 6 5 5 7 2 25
Dánsko 1 3 6 1 1 4 16
Fínsko 5 3 5 2 1 16
Francúzsko 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grécko 9 9 7 25
Holandsko 9 6 8 4 1 3 31
Írsko 5 1 1 2 6 15
Luxembursko 2 2 1 1 6
Nemecko 53 33 7 6 99
Portugalsko 9 12 2 2 25
Rakúsko 7 7 2 5 21
Spojené kráľovstvo 37 30 10 6 3 1 87
Španielsko 28 24 3 4 4 1 64
Švédsko 7 6 4 2 3 22
Taliansko 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Európska únia 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1999 – 2004 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel