Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2004 – 2009 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 6 7 6 2 3 24
Bulharsko 5 5 5 3 18
Cyprus 3 1 2 6
Česko 14 2 6 1 1 24
Dánsko 1 5 4 1 1 1 1 14
Estónsko 1 3 2 6
Fínsko 4 3 5 1 1 14
Francúzsko 18 31 10 6 3 3 7 78
Grécko 11 8 4 1 24
Holandsko 7 7 5 4 2 2 27
Írsko 5 1 1 4 1 1 13
Litva 2 2 7 2 13
Lotyšsko 3 1 4 1 9
Luxembursko 3 1 1 1 6
Maďarsko 13 9 2 24
Malta 2 3 5
Nemecko 49 24 7 13 6 99
Poľsko 15 9 6 20 3 1 54
Portugalsko 9 12 3 24
Rakúsko 6 7 1 2 2 18
Rumunsko 18 10 6 1 35
Slovensko 8 3 3 14
Slovinsko 4 1 2 7
Spojené kráľovstvo 27 19 11 5 1 8 7 78
Španielsko 24 24 2 3 1 54
Švédsko 6 5 3 1 2 2 19
Taliansko 24 17 12 13 2 7 3 78
Európska únia 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2004 – 2009 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel