Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2004 – 2009 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 6 7 6 2 3 24
Cyprus 3 1 2 6
Česko 14 2 6 1 1 24
Dánsko 1 5 4 1 1 1 1 14
Estónsko 1 3 2 6
Fínsko 4 3 5 1 1 14
Francúzsko 17 31 11 6 3 3 7 78
Grécko 11 8 4 1 24
Holandsko 7 7 5 4 2 2 27
Írsko 5 1 1 1 1 4 13
Litva 2 2 7 2 13
Lotyšsko 3 1 1 4 9
Luxembursko 3 1 1 1 6
Maďarsko 13 9 2 24
Malta 2 3 5
Nemecko 49 23 7 13 7 99
Poľsko 19 8 4 10 7 6 54
Portugalsko 9 12 3 24
Rakúsko 6 7 2 3 18
Slovensko 8 3 3 14
Slovinsko 4 1 2 7
Spojené kráľovstvo 28 19 12 5 1 11 2 78
Španielsko 24 24 2 3 1 54
Švédsko 5 5 3 1 2 3 19
Taliansko 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Európska únia 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2004 – 2009 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel