Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2009 – 2014 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 4 4 5 4 1 1 1 20
Bulharsko 7 4 5 1 1 18
Cyprus 2 2 2 6
Česko 2 7 9 4 22
Dánsko 1 5 3 1 1 1 1 13
Estónsko 1 1 3 1 6
Fínsko 4 2 4 2 1 13
Francúzsko 30 14 6 15 5 1 3 74
Grécko 7 8 1 1 3 2 22
Holandsko 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Chorvátsko 5 5 1 1 12
Írsko 4 2 4 1 1 12
Litva 4 3 2 1 2 12
Lotyšsko 4 1 1 1 1 1 9
Luxembursko 3 1 1 1 6
Maďarsko 14 4 1 3 22
Malta 2 4 6
Nemecko 42 23 12 14 8 99
Poľsko 28 7 12 4 51
Portugalsko 10 7 1 4 22
Rakúsko 6 5 2 6 19
Rumunsko 14 11 5 3 33
Slovensko 6 5 1 1 13
Slovinsko 4 2 2 8
Spojené kráľovstvo 13 12 5 27 1 8 7 73
Španielsko 25 23 2 2 1 1 54
Švédsko 5 6 4 4 1 20
Taliansko 34 23 4 2 8 2 73
Európska únia 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2009 – 2014 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel