Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2009 – 2014 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 5 5 5 4 1 2 22
Bulharsko 6 4 5 2 17
Cyprus 2 2 2 6
Česko 2 7 9 4 22
Dánsko 1 4 3 2 1 2 13
Estónsko 1 1 3 1 6
Fínsko 4 2 4 2 1 13
Francúzsko 29 14 6 14 5 1 3 72
Grécko 8 8 1 3 2 22
Holandsko 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Írsko 4 3 4 1 12
Litva 4 3 2 1 2 12
Lotyšsko 3 1 1 1 1 1 8
Luxembursko 3 1 1 1 6
Maďarsko 14 4 1 3 22
Malta 2 3 5
Nemecko 42 23 12 14 8 99
Poľsko 28 7 15 50
Portugalsko 10 7 5 22
Rakúsko 6 4 2 5 17
Rumunsko 14 11 5 3 33
Slovensko 6 5 1 1 13
Slovinsko 3 2 2 7
Spojené kráľovstvo 13 11 5 25 1 13 4 72
Španielsko 23 21 2 2 1 1 50
Švédsko 5 5 4 3 1 18
Taliansko 35 21 7 9 72
Európska únia 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2009 – 2014 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel