Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2014 – 2019 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 4 4 4 6 2 1 21
Bulharsko 7 4 2 4 17
Cyprus 1 2 1 2 6
Česko 7 4 2 4 3 1 21
Dánsko 1 3 3 3 1 1 1 13
Estónsko 1 1 3 1 6
Fínsko 3 2 2 4 1 1 13
Francúzsko 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grécko 5 4 1 6 5 21
Holandsko 5 3 2 7 3 2 4 26
Chorvátsko 5 2 1 2 1 11
Írsko 4 1 1 1 4 11
Litva 3 2 1 3 1 1 11
Lotyšsko 4 1 1 1 1 8
Luxembursko 3 1 1 1 6
Maďarsko 12 4 2 3 21
Malta 3 3 6
Nemecko 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Poľsko 22 5 19 1 2 2 51
Portugalsko 8 8 1 4 21
Rakúsko 5 5 1 3 4 18
Rumunsko 13 13 2 3 1 32
Slovensko 6 4 3 13
Slovinsko 5 1 1 1 8
Spojené kráľovstvo 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Španielsko 17 14 8 10 5 54
Švédsko 4 6 2 3 1 4 20
Taliansko 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Európska únia 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2014 – 2019 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel