Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2014 – 2019 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 4 4 4 6 2 1 21
Bulharsko 7 4 2 4 17
Cyprus 2 2 2 6
Česko 7 4 2 4 3 1 21
Dánsko 1 3 4 3 1 1 13
Estónsko 1 1 3 1 6
Fínsko 3 2 2 4 1 1 13
Francúzsko 20 13 7 4 6 1 23 74
Grécko 5 4 1 6 5 21
Holandsko 5 3 2 7 3 2 4 26
Chorvátsko 5 2 1 2 1 11
Írsko 4 1 1 1 4 11
Litva 2 2 1 3 1 2 11
Lotyšsko 4 1 1 1 1 8
Luxembursko 3 1 1 1 6
Maďarsko 12 4 2 3 21
Malta 3 3 6
Nemecko 34 27 8 4 8 13 2 96
Poľsko 23 5 19 4 51
Portugalsko 7 8 2 4 21
Rakúsko 5 5 1 3 4 18
Rumunsko 15 16 1 32
Slovensko 6 4 2 1 13
Slovinsko 5 1 1 1 8
Spojené kráľovstvo 20 20 1 1 6 24 1 73
Španielsko 17 14 8 11 4 54
Švédsko 4 6 3 1 4 2 20
Taliansko 17 31 3 17 5 73
Európska únia 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2014 – 2019 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel