Výsledky podľa národnej strany: 2009 – 2014 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Konečné výsledky

Percento hlasov pre národné strany
Národné strany Percento hlasov
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 23,26%
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 20,56%
Vl. Belang - Vlaams Belang 15,88%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 13,23%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 9,88%
Groen! - Groen! 7,90%
LDD - Lijst Dedecker 7,28%
Ďalšie strany F. - Ďalšie strany z holandsky hovoriaceho volebného obvodu 2,01%

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 2
Verts/ALE 2
ALDE 3
EĽS 3
EKR 1
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf