Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Česko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 6
PSE 2
EL'S-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Česko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SNK ED SNK sdruž.nez. a Evropští dem 2
EDS Evropská demokratická strana 1
KDU-ČSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 6
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 2
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nez/Dem NEZÁVISLÍ /Democracy 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Politika 21 Politika 21 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf