Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Česko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 6
PSE 2
EL'S-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Česko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NEZ Nezavisli 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NEZ Nezavisli 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Česko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Česko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27.05.2019 - 01:28
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Česko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Česko Európska únia
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf