Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Cyprus - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 2
PSE 1
ELDR 1
PPE-DE 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Cyprus - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DI.SY. Dimokratikós Sinayermós 2
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
A.K.E.L. Anorthotikon Komma Ergazomenou Laou 2
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EDEK Kinima Sosialdimokraton Eniaia Dimokratiki Enosi Kentrou 1
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DI.KO. Dimokratikon Komma 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf