Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1984 – 1989 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 2
S 3
ARC 4
L 2
PPE 1
ED 4

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve
  • DR - Skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1984 – 1989 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
ED - Európska demokratická skupina 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF Konservative Folkeparti 4
ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
S - Skupina socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S Socialdemokratiet 3
COM - Skupina komunistov a spojencov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Socialistisk Folkeparti 2
L - Skupina liberálov a demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre 2
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD Centrum-Demokraterne 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf