Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 3
V 1
ARC 4
LDR 2
PPE 4
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD Centrum-Demokraterne 2
KF Konservative Folkeparti 2
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
JuniB. Junibevægelsen 3
FolkB. Folkebevægelsen mod EU 1
S - Skupina socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S Socialdemokratiet 3
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre 2
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Socialistisk Folkeparti 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Løsgænger Løsgænger 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf