Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 19
S 21
PPE 9
DEP 15
L 17

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 21
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 19
MRG Movement des Radicaux de Gauche 2
COM - Skupina komunistov a spojencov 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCF Parti Communiste Francais 19
L - Skupina liberálov a demokratov 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UFE Union pour la France en Europe 16
PR Parti républicain 1
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DIFE Défense des Intérêts de la France en Europe 15
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UFE Union pour la France en Europe 9

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Francúzsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27.05.2019 - 10:18
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Francúzsko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Francúzsko Európska únia
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf