Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
CG 7
S 22
V 8
ARC 1
PPE 6
RDE 13
LDR 13
DR 10
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • S - Skupina socialistov
 • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
 • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
 • ED - Európska demokratická skupina
 • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
 • GUE - Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu
 • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
 • DR - Technická skupina Európskej pravice
 • CG - Zjednotená lavica
 • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
 • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 18
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UDF Union pour la Démocratie Française 3
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 2
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
UDF-Clubs P. Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités 1
UDF-PSD Parti social-démocrate 1
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
RPR Rassemblement pour la République 12
DR - Technická skupina Európskej pravice 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FN Front National 10
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Zjednotená lavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCF Parti Communiste Français 7
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des Démocrates Sociaux 4
UDF Union pour la Démocratie Française 1
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
s.e. Sans étiquette 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Francúzsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27.05.2019 - 10:18
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Francúzsko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Francúzsko Európska únia
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf