Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 8
V 2
LDR 4
PPE 10
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 10
S - Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 8
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 1
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
De Greonen The Greens 1
GroenLinks Green Left 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf