Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 2
S&D 3
Verts/ALE 3
ALDE 6
EĽS 5
EKR 1
EFD 1
NI 5

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 1
Ind Independent 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ChristenUnie ChristenUnie 1
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
NI - Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 1
PVV Partij voor de Vrijheid 3
Artikel 50 Artikel 50 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf