Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1984 – 1989 Írsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
L 1
PPE 6
RDE 8

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve
  • DR - Skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1984 – 1989 Írsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FF Fianna Fáil 8
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FG Fine Gael 6
L - Skupina liberálov a demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. Independent 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf